Quest

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska wprowadziła innowacyjne podejście do promocji dziedzictwa kulturowego. Z inicjatywy tej organizacji, na terenie historycznej Starówki, został uruchomiony wirtualny szlak turystyczny pod nazwą „Z Łomżą związani i na świecie znani”. Jest to unikalny projekt, który połączył edukację z zabawą, zapraszając mieszkańców i turystów do odkrywania śladów znanych postaci historycznych związanych z miastem.

Quest, którego nazwa przywołuje lokalne znaczenia oraz globalny zasięg, prezentuje się jako miejska gra terenowa dostępna dla różnych grup wiekowych, w tym rodzin. Uczestnicy, przechadzając się uliczkami Starówki, na nieoznakowanym szlaku, mają za zadanie odszukiwać wskazówki dotyczące znaczących postaci historycznych. Do pomocy służy im specjalnie przygotowany folder, zawierający wierszowany opis trasy oraz mapę z zaznaczonymi historycznymi miejscami. Gra wymaga od uczestników nie tylko spostrzegawczości, ale też umiejętności odkodowywania ukrytych wiadomości w tekście.

Początek questu umiejscowiony jest w miejscu, gdzie niegdyś stał średniowieczny dwór księcia Janusza I. Karty i mapy do gry dostępne są w Punkcie Informacji Turystycznej przy Placu Stary Rynek 6, a także online. Inicjatywa ta, oprócz swojego promocyjnego charakteru, ma na celu edukację regionalną, w tym zwrócenie uwagi na miejską przestrzeń naznaczoną lokalnym wielokulturowym dziedzictwem i związanymi z Łomżą historycznymi postaciami, w tym książętami mazowieckimi, królem Zygmuntem Starym i królową Boną, Hanką Bielicką, prymasem 1000-lecia Stefanem Wyszyńskim, biskupem Stanisławem Kostką-Łukomskim, Zygmuntem Glogerem, Leonem Kaliwodą, legendarnym kurpiem Stachem Konwą, naczelnikiem Tadeuszem Kościuszką, Adamem Chętnikiem, profesorem Bohdanem Winiarskim, pastorem Kacprem Mikulskim, marszałkiem Józefem Piłsudskim, czy też prezydentem Władysławem Świderskim.

Organizacja questu przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemia Łomżyńska jest finansowana ze środków budżetu miasta. Projekt ten, łącząc zabawę z nauką, przyczynia się do głębszego poznania historii i kultury Łomży, podnosząc świadomość mieszkańców i turystów o bogactwie tego miejsca. Nagrodą dla uczestników jest nie tylko tzw. skarb Odkrywcy, ale przede wszystkim wiedza o historii miasta, którą zdobywają w trakcie rozwiązywania zagadek questu.

Plakat

Mapa